2015 Yılı Ekim Ayı Gümrük İşlem Süreleri

2015 Yılı Ekim Ayı Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  • 2015 yılı Ekim ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.

İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.

Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %
İlk yarım saat 1.684 10,57 100.029 98,28 139.059 77,63 5.343 91,05 246.115 81,31
İlk 4 saat 9.318 59 101.322 100 172.955 96,56 5.726 97,58 289.321 95,58
İlk 24 Saat 12.646 79,41 101.636 99,86 176.478 98,53 5.813 99,06 296.573 97,98
24 -48 saat 1.690 10,61 51 0,05 944 0,53 39 0,66 2.724 0,90
48 -72 saat 590 3,70 43 0,04 492 0,27 5 0,09 1.130 0,37
72 -96 saat 385 2,42 13 0,01 356 0,20 1 0,02 755 0,25
96 -120 saat 205 1,29 10 0,01 227 0,13 1 0,02 443 0,15
120 -168 saat 222 1,39 7 0,01 280 0,16 9 0,15 518 0,17
168 -240 saat 131 0,82 5 0,00 131 0,07 0,00 267 0,09
240 saat üstü 56 0,35 14 0,01 211 0,12 0,00 281 0,09
Toplam 15.925 100 101.779 100 179.119 100 5.868 100 302.691 100

2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %81’inin işlemleri ilk yarım saatte, %96’sının işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.

İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı %
İlk 1 Dakika 186.864 61,73
İlk 5 Dakika 203.740 67,31
İlk 10 Dakika 218.112 72,06
İlk 20 Dakika 235.037 77,65

2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %62’sinin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.

2015 yılı Ekim ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.

İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %
İlk yarım saat 315 0,71 27.353 37,57 5.191 3,57 94 1,35 32.953 12,23
İlk 8 saat 13.716 30,81 58.201 79,93 75.353 51,89 6.035 86,47 153.305 56,88
İlk 24 Saat 20.214 45,41 65.531 90,00 103.478 71,26 6.455 92,49 195.678 72,60
24 -48 saat 9.053 20,34 2.539 3,49 15.933 10,97 274 3,93 27.799 10,31
48 -72 saat 3.945 8,86 2.372 3,26 9.227 6,35 146 2,09 15.690 5,82
72 -96 saat 3.845 8,64 964 1,32 6.590 4,54 79 1,13 11.478 4,26
96 -120 saat 2.424 5,45 507 0,70 3.260 2,24 4 0,06 6.195 2,30
120 -168 saat 2.807 6,31 596 0,82 3.831 2,64 19 0,27 7.253 2,69
168 -240 saat 1.114 2,50 169 0,23 1.429 0,98 1 0,01 2.713 1,01
240 saat üstü 1.112 2,50 137 0,19 1.467 1,01 1 0,01 2.717 1,01
Toplam 44.514 100 72.815 100 145.215 100 6.979 100 269.523 100

2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 57’sinin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %45, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %71, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için %90, yeşil hatta işlem gören beyannameler için ise %92 olarak gerçekleşmiştir.

İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı %
İlk 1 Dakika 5.427 2,01
İlk 5 Dakika 7.536 2,80
İlk 10 Dakika 13.468 5,00
İlk 20 Dakika 23.936 8,88
0