2017 Yılı Mevzuat Revizyon Çalışmaları Hakkında Duyuru

2017 Yılı Mevzuat Revizyon Çalışmaları Hakkında Duyuru

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.08.2016 tarihli ve 91650 sayılı yazısıyla birlikte, mevzuat revizyon çalışmaları hakkında bir duyuru yayımlandı.

Bu duyuruda yer alan bilgiye göre, “CE” işareti taşınması gereken ürünlerin ithalat denetimleri 2016/8, 2016/9, 2016/10, 2016/11, 2016/14, 2016/16 sayılı, pil ve akümülatörlerin ithalat denetimleri 2016/15 sayılı, ayakkabı cinsi ürünlerde fitalat içeriği denetimleri 2016/18 sayılı, sanayi ara mallarının ilgili standardına göre ithalat denetimleri ise 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri marifetiyle yapılmaktadır.

Söz konusu tebliğler her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri de dikkate alınarak revize edilmekte olup, bu çerçevede 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Duyuruda, tebliğlere ilişkin görüş ve önerilerin en geç 5 Eylül 2016 tarihine kadar bakanlığa gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Detaylar için tıklayın.

0