4202 GTİP’de Yer Alan Eşyaların İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Sonlandırıldı

4202 GTİP’de Yer Alan Eşyaların İthalinde Ek Mali Yükümlülük Uygulaması Sonlandırıldı

4202 tarife pozisyonunda yer alan çanta, valiz, cüzdan,sandık vb. eşyalarınülke ayırımı yapılmaksızın yapılan ithalatlarında 2.30$ brüt kg(maksimum 3.25$ adet) olarak uygulanmakta olan ek mali yükümlülük şeklindeki korunma önleminin süresi 07.04.2016 tarihi itibariyle sona ermiştir. Uygulamanın devamı ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapılmadığından korunma önlemi otomatik olarak yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

Korunma Önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
(2) Ek mali yükümlülük, uygulamanın birinci ve ikinci dönemleri için aşağıdaki tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.

tablo

 

2