Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı!

Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı!

Ekonomi Bakanlığı 2016 yılının 3. çeyreğine dair Dış Ticaret Beklenti Anketini açıkladı.

2016 yılının 3. çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 109,1 olarak gerçekleşti.

İhracat Beklenti Endeksi, 2016 yılının 3. çeyreğinde, 2016 yılının 2. çeyreğine göre 2,6 puan azaldı. 2016 yılının 2. çeyreğinde 111,7 olan Endeks, 2016 yılının 3. çeyreğinde 109,1 seviyesinde gerçekleşti.  İhracat Beklenti Endeksi’nin 100’ün üzerinde gerçekleşmesi 2016 yılının 3. çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

2016 yılının 3. çeyreğinde, 2016 yılı 2. çeyreğine göre, ihracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin som endeksi artış yönünde etkilerken; gelecek 3 aydaki ihracat beklentileriyle şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin sorular ise endeksi azalış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aydaki ihracat beklentisi ile son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesi aynı dönemine kıyasla daha yüksek puanlarda seyrederken, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş beklentisi ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretti.

Tüm bu ilerleyiş ile birlikte, İhracat Beklenti Endeksi’nin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan arttığı gözlendi.

2016 yılının 3. çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 101,4 olarak gerçekleşti.

İthalat Beklenti Endeksi, 2016 yılının 3. çeyreğinde, 2016 yılının 2. çeyreğine göre 1,7 puan azaldı. 2016 yılının 2. çeyreğinde 103,1 olan Endeks, 2016 yılının 3. çeyreğinde 101,4 seviyesinde görüldü.

Yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan mevcut ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentilerine ilişkin soruların ise Endeksi azalış yönünde etkilediği görülmektedir. Mevcut ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha fazla iken; gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentilerine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda kaldı.

Bu etkilerle birlikte, İthalat Beklenti Endeksi’nin 2016 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 puan azaldığı görüldü.

 

1