Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2015 yılı 4. çeyrek beklentilerine ilişkin sonuçlar açıklandı

Dış Ticaret Beklenti Anketi’nin 2015 yılı 4. çeyrek beklentilerine ilişkin sonuçlar açıklandı

Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında  Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin iyimser olduğunu, 100’ den küçük olması beklentilerin kötümser olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu göstermektedir.

İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 4. çeyreğinde, 2015 yılının 3. çeyreğine göre 1,1 puan azaldı. 2015 yılının 3. çeyreğinde 108,3 olan Endeks, 2015 yılının 4. çeyreğinde 107,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılının 4. çeyreğinde, 2015 yılı 3. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 ay için ihracat ve ihracat sipariş beklentilerine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeylerine dair soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, ihracat beklenti endeksini oluşturan tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda gerçekleşmiştir. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2015 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 6,9 puan altına gerilemiştir.

İthalat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 4. çeyreğinde, 2015 yılının 3. çeyreğine göre 5,5 puan azaldı. 2015 yılının 3. çeyreğinde 105,5 olan Endeks, 2015 yılının 4. çeyreğinde 100 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılının 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken; son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretmektedir. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 9,9 puan altına gerilemiştir.

 

0

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı