Dünya Ticaret Örgütü’nün 6’ncı Türkiye İncelemesi Cenevre’de Gerçekleşti

Dünya Ticaret Örgütü’nün 6’ncı Türkiye İncelemesi Cenevre’de Gerçekleşti

Dünya Ticaret Örgütü Ticaret Politikası Gözden Geçirme Mekanizması Türkiye 6’ncı incelemesi Cenevre’de gerçekleşti. Toplantıya, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların temsilcileri katıldığı kaydedildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (TPRM) çerçevesinde Türkiye altıncı incelemesi 15-17 Mart 2016 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu toplantıya, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinden oluşan, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hüsnü Dilemre başkanlığında bir heyetle iştirak etti.

İncelemeye yönelik Türkiyece hazırlanan Hükümet Raporu’nda, makroekonomik politikalar ve kalkınma, ticaret politikaları, Türk dış ticaretindeki gelişmeler ve geleceğe yönelik ekonomi ve ticaret politikası hedefleri huşularında bilgi verildiği; Sekretarya Raporu’nda Türkiye’nin genel anlamda ekonomik görünümü, ticaret ve yatırım rejimi, ticaret politikaları ve uygulama önlemleri ile sektör bazında ticaret politikaları ele alındığı bildirildi.

Küresel ticaret, finans sistemi, üretim ve yatırımın ağır yaralar aldığı bir dönemden geçilirken Türkiye, izlediği sorumlu politikalar çerçevesinde yakaladığı büyüme oranı ve dış ticaret rakamları ile uluslararası arenada yakından takip edilen bir ülke haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin, DTÖ bünyesinde yapılan bu gözden geçirme sürecinde, DTÖ üyesi ülkelerin, ekonomik gelişme ve beklentiler ile ticaret ve yatırım politika ve uygulamalarına ilişkin yakın ilgi ve alakalarına mazhar olduğu, nitekim Türkiye’ye inceleme öncesinde DTÖ üyesi ülkeler tarafından 500’e yakın soru yönetildiği kaydedildi. Söz konusu sorulara ilaveten, incelemenin ilk gününde söz alan 53 DTÖ üyesi ülkenin Türkiye’ye ilişkin soru ve yorumları da uluslararası camiada Türkiye’nin politika ve uygulamalarına duyulan ilgiyi göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Türkiye’deki ekonomik istikrar ve sağlanan büyüme ile birlikte, ülkenin bölgedeki istikrarın arttırılmasına sağladığı katkı, en az gelişmiş ve ekonomileri hassas ülkelere yaptığı kalkınma yardımları ve insani yardımlar ile çok taraflı ticaret sistemine bağlılığı DTÖ üyesi ülkelerce ayrıca takdir topladığı belirtildi. Diğer taraftan, söz konusu inceleme vesilesiyle, Türkiye’nin, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kabul belgesini DTÖ Sekretaryasına sunan 71’inci ülke olduğunun altı çizildi.

1