Elektronik tebligat dönemi başlıyor !

Elektronik tebligat dönemi başlıyor !

29 Haziran 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat dönemi ile kağıt ortamında tebligat gönderme dönemi bitiyor. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile iletimi sağlanacak olan tebligatların durumu da anlık olarak sorgulanabilecektir.

Elektronik tebligat uygulaması ile birlikte hukuki sürecin hızlanması ve davaların kısa sürede sonuçlanarak hak kayıplarının önemli oranda azalması bekleniyor. Fiziki gönderilere göre yüzde 50’nin üstünde avantaj sağlayacak olan elektronik tebligat ile binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçilecektir.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile; limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale geliyor. Gerçek ve tüzel kişiler ise e-tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanacaktır. Elektronik tebligat ile günlerce süren ulaşma sorunu bir kaç dakika gibi kısa bir süre içerisinde hallolmuş olacaktır. Ayrıca kağıt, postalama, lojistik ve arşivleme gibi maliyetlerde ciddi oranlarda tasarruf sağlanacaktır.

0

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı