Enerji Verimliliği Denetimlerine Ağustos’ta Başlanacak!

Enerji Verimliliği Denetimlerine Ağustos’ta Başlanacak!

Elektrik motorları, klimalar ve elektrik süpürgesi ithalatlarında enerji verimliliği denetimlerine (enerji etiketlemesi-ECO DESIGN) 15.08.2016 tarihinde başlanacak.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü konu ile alakalı bir yazı yayınladı. Buna göre;

Bilindiği üzere, 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Geçici Maddesinin 3 üncü fıkrası, “Ek-1’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)’nin 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği hariç olmak üzere Ek-1’inde belirtilmeyen Yönetmeliklere ilişkin denetimlere 1/4/2016 tarihinde başlanacaktır. Genel Müdürlük denetimlerin teknik altyapısını göz önüne alarak bu süreyi uzatabilir ve TAREKS’te ilan eder” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, “Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” ile “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” lere istinaden enerji verimliliği denetimlerinin 01/04/2016 tarihinde başlaması planlanmış, ancak denetimlerin teknik altyapısının geliştirilmesi gayesiyle bu denetimler, zikredilen maddeye istinaden ileri bir tarihe ertelenmiştir. Denetim altyapısının oluşturulması çalışmaları tamamlanmış olup, elektrik motorları, klimalar ve elektrik süpürgelerine ilişkin Enerji Verimliliği denetimleri 15/08/2016 tarihinde başlanacaktır.

Bu çerçevede, konu hakkında bilgi edinilmesi ile üyelerinizin 15/08/2016 tarihinde başlaması planlanan denetimlerden haberdar edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Keza, konunun taldp edilerek, denetimlerin ne şekilde yapılacağına dair Türk Standardları Enstitüsü’nce hazırlanacak Genelgenin de incelenmesi yerinde olacaktır.

 

1