GTB-İRİS Kapsamında Yeni Düzenlemeler!

GTB-İRİS Kapsamında Yeni Düzenlemeler!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2016/3 sayılı genelge yayınlandı ve duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruya göre;
”Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde; ithalatçılar tarafından kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlere ilişkin başvurular, 02.01.2017 tarihinden itibaren GTB-İRİS üzerinden yapılacaktır.”

2016/25 sayılı genelge ekinde belirtilen GTİP’lerde yer almakla birlikte ürün tanımı olarak tebliğ kapsamı dışında kalan ürünler için program üzerinden 02.01.2017 tarihine kadar başvuru yapılmayacak, ilgili beyannameye ürünlerin kapsam dışı olduğu belirtilmek suretiyle işlemler tamamlanacaktır.

2