İhracatta Yeni Dönem

İhracatta Yeni Dönem

Teknolojide yaşanan hızlı ilerlemeler, gerek özel gerekse kamu sektöründeki iş süreçlerinin daha ucuz, daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz bir yapıya kavuşmasında önemli katkılar sağlıyor. Elektronik temel unsurlardan birisi olan e-fatura, ticari hayata getirilen en önemli yenilik. İhracat işlemlerine hız kazandırılacağı düşünülen uygulamanın kolay işleyebilmesi için yeni fatura tipi -ihracat faturası- geliştiriliyor. Elektronik fatura ticari hayata getirilen en önemli yenilikler arasında yer alıyor. Bugün e-fatura kayıtlı kullanıcı sayısı 20 bin 76 olarak biliniyor. Bunların yüzde 53’ü 10 bin 550 ile özel entegratör, yüzde 34’ü 6 bin 881 ile portal, yüzde 13’ü 2 bin 645 entegrasyon kullanıyor.

2016 itibariyle e fatura kullanıcı sayısının 50 bine yükselmesi tahmin ediliyor. E-fatura beraberinde e-arşiv, e-bilet, e-defter, EFKS uygulamaları ise firmaların işlerini kolaylaştıran ama kullanım açısından pek de bilinmeyen sistemler.  E-fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) ile hayata geçirilen 5 Mart 2010 tarihinden itibaren de uygulanıyor. E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilen kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan faturaların, elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini, gönderilmesini, saklanmasını ve gerektiğinde ibraz edilmesini sağlayan yazılım çözümüdür. Birçok avantajı olan uygulamada; saniyeler içinde hazırlanan faturalar ile maliyetleri düşüyor. Fiziksel arşiv alanından ve dosyalama maliyetinden kurtarıyor. Fatura basım, gönderim ve kurye süreçlerini ortadan kaldırarak maliyetleri düşürüyor. Fatura bilgilerini 10 yıl boyunca güvenle saklama imkânı sunuyor. Çevreci tarafı da olan bu uygulama ile kâğıt israfını ortadan kaldırarak doğayı da korumuş oluyorsunuz.

0