Kimyasallar ve Elektronik Eşya İthalatına Düzenleme

Kimyasallar ve Elektronik Eşya İthalatına Düzenleme

Kimyasalların ve elektronik eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı ve kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bazı kimyasalların ve elektronik eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı ve kullanımına ilişkin düzenlemeye gidildi. Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, butil akrilat, vinil asetat, akrilonitril, fosforöz asit gibi bazı kimyasallar ithalatında 2 bin ile 75 bin ton arasında değişen, rotatif tip kompresör ithalatında 450 bin adet, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı ithalatında 40 milyon adet açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak. Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, ithal lisansı başvuru formu ile gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü müracaat etmeleri gerekiyor.

Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması zorunlu olacak.

Tercihler Sistemi

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığı’nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çalışmalarına ilişkin olarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının görüş ve taleplerinin toplanması amaçlanıyor. Tebliğ çerçevesinde, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Pakistan, Ukrayna, Vietnam, Bangladeş’in çeşitli sektörlerde İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’daki listesinde yer alan hariç sektörlere ilave edilerek tercihli düzenleme kapsamı dışına alınıp alınmamasına yönelik çalışma yapılacak. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar uygulanması sureti ile gelişmekte olan ülkelerin ürünlerin gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlıyor.

1