Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulaması

Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulaması

Elektrik üretimi amaçlı 2701.12.90.00.00 GTİP de yer alan bitümenli taşkömürü ithalatında (AB, EFTA ve aramızda STA bulunan ülkeler hariç) 15$ brüt ton ek mali yükümlülük uygulaması başlatılmıştır.

İlgili mevzuat detayları için tıklayınız.

3