Lojistiğin Temel Sorunları ve Çözüm Arayışı

Lojistiğin Temel Sorunları ve Çözüm Arayışı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi 2016 kapsamında son oturum olan Lojistik ve Gümrük Paneli’nde sektörün sorunlarına çözüm için somut adım atıldı.

Panelde konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, lojistik sektörünün 3 temel sorununu açıkladı. Bunların ilki, gümrüklerde çalışan personelin fazla mesai ücretlerinin sektör üzerinde ciddi bir maliyet unsuru oluşturması. İkincisi; gümrüklerle ilgili çalışan kurumların mesailerinin birbirleriyle uyuşmaması. Üçüncü sorun ise; iç gümrüklerde kaybedilen zaman.

Ulaştırma Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Lojistik ve Gümrük Paneli’nde söz alan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, panelde gündeme gelen lojistik sektörünün mesai ücreti, kurumlar arası uyumsuzluk ve iç gümrüklerle ilgili sorunların çözümü için Ulaştırma Koordinasyon Kurulu kuracaklarını söyledi. Bu kurula TİM’in bir kişi vereceğini, Ekonomi, Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarından birer kişi isteyeceklerini aktaran Büyükekşi, bu konuda gerekirse haftalık toplantılarla sorunun hızla çözmeyi hedeflediklerini kaydetti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı da bu kurulun sekretaryasını bakanlık olarak üstlenebileceklerini dile getirerek, öneriye destek verdi.

 

2