Mayıs Ayı Gümrük İşlem Süreleri Açıklandı

Mayıs Ayı Gümrük İşlem Süreleri Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mayıs ayı gümrük işlem sürelerini açıkladı.

Buna göre;

I. 2016 yılı Mayıs ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.

İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.

1

2016 yılı Mayıs ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %82’sinin işlemleri ilk yarım saatte, %96’sının işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.

2

2016 yılı Mayıs ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %66’sının işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.

II. 2016 yılı Mayıs ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır. İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

3

2016 yılı Mayıs ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 58’inin işlemleri ilk sekiz saatte, %74’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %47, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %74, mavi hatta işlem gören beyannameler için %90, yeşil hatta işlem gören beyannameler için ise %94 olarak gerçekleşmiştir.

4 3

 

0