Asset Grup
15481 Sayılı Kararda Değişiklik--14.10.2020
MVZ204899

4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 15481 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı ektedir.

Kararın İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile ilgili bölümünün taşıma araçları ayrımında yer alan Demir yolu taşıma araçları kısmına, havayolu taşıma araçları ilave edilmiştir. Buna göre; ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulabilecek ve izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilecektir. Bu tür durumlarda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorulu olacaktır.

Kararın dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları başlığı altında yer alan ‘’boru hatlarıyla taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünleri’’ kısmında yer alan %4 ibaresi %6 olarak değiştirilmiştir.

Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31.12.2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmayacaktır.


Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: 15481 Sayili Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik-14.10.2020.pdf