Asset Grup
Yatırım Teşvik Mevzuatı Tebliğlerinde Değişiklikler
MVZ204902

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ektedir.

---Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili işlemlerde yetkili bakanlık Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı olarak belirlenmiştir.

---Yapılan değişikliğe göre kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcıların ise kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmaları gerekmektedir.

---Tebliğe, ‘’ Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler’’ ibaresi eklenmiştir.

---Tebliğde yer alan ‘’Genel Müdürlüğe müracaatta bulunması gerekir.” ibareleri “Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

---Tebliğe ‘’Yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.” Ve ‘’ E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir’’ ibareleri eklenmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1) de ekte olup tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“a) Kararın 17ncimaddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvurukriterlerinisağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.”

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Yatirim Tesvik Mevzuati Tebliglerinde Degisiklikler.docx