Asset Grup
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Konulu Genelge
MVZ204911

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemler ile ilgili 2014/7 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup 2020/25 sayılı yeni genelge ektedir.


Genelgede,Serbest dolaşıma giriş beyanı dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından yapılabilecek ve yapılamayacak eşyalar detaylı olarak açıklanmıştır.


Ayrıca, posta veya hızlıkargo taşımacılığı yoluyla yurda getirilecek çek ve nakit paraya ilişkin hükümler belirlenmiştir.


Numunelik eşya ve modellerin elektronik ticaret gümrük beyannamesinde (ETGB) “NUM” muafiyet kodu ile yalnızca bir ticari işletme veya bir tüzel kişi adına beyan edilebileceği hükmü getirilmiştir.


Operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ETGB’nin tescilinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre sarı hatta işlem gören eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat işleminin gerçekleştirilmesi imkân dâhilinde olabilecektir. Kırmızı hatta işlem gören eşya mutlak surette geçici depolama yerine alınarak muayene işlemi tamamlanacaktır.


Şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, cep telefonlarının, hayvansal ürünlerin, bitki veya bitkisel ürünlerin, kozmetik ürünlerinin, alkol ve alkollü ürünlerin,takviye edici gıdaların, silah ve tüfeklerin posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelip gelemeyeceği ve gümrüklemesi ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.


Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca durdurulacaktır.


Aynı kişi adına tek ve maktu vergi uygulanarak bir ay içinde en fazla 5 (beş) taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecektir.


Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilecektir. Mükelleflerince vergi dairelerine yapacakları KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmiş olması zorunludur. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Posta ve Hizli Kargo.docx