Asset Grup
Tarım Bakanlığı Uygunluk-Muafiyet Yazılarının Bilge Sisteminde Beyanı
MVZ204936

2020/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazıları veya muafiyet kodları ile ilgili BİLGE sisteminde yapılan düzenlemeler konulu yazı ektedir.

Tebliğ eki listelerde yer alan eşya için TPS-Uygunluk Yazısının Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmesi halinde TPS İD numarası ile Tebliğ uyarınca muafiyet kapsamında olması halinde de Tebliğde belirtilen sabit referans numarası ile beyan edilmesi gerekmektedir.

BİLGE Sisteminde Tebliğ eki listelerde belirtilen GTİP`ler için Tarife Mesajı olarak getirilmekle olan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek: .... sayılı liste (TPS-GTHB Uygunluk Yazısı- ……. ) Kapsamında mıdır?" şeklindeki sorular kaldırılmış, soruya "Evet" cevabı verildiğinde referans amaçlı yükümlüye gösterilmekte olan uygunluk yazılarının sistem tarafından istenen belgeler alanında soru sorulmaksızın doğrudan yer almasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

BİLGE Sisteminde referans amaçlı sistem tarafından islenen belgeler alanında Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında gümrük idaresince aranan TPS kodlarından uygun olan beyan edilecek, söz konusu belgelerden herhangi biri beyan edilmeksizin beyannamenin tesciline izin verilmeyecektir.

Söz konusu sistemsel düzenlemeler 16.11.2020 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Tarim Bakanligi Uygunluk-Muafiyet Yazilarinin BILGE Sisteminde Beyani.docx