Asset Grup
2019-1 Sayılı Kayıt Belgesi Tebliği İle İlgili Danıştay Kararı
MVZ204940

İthalatında kayıt belgesi alınması gereken eşyalar ile ilgili ‘’İthalatta Gözetim uygulanmasına İlişkin 2019/1 sayılı tebliğ'’ in aşağıdaki 4. Maddesinde geçen "Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir." ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava sonucunda; söz konusu cümlenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin Danıştay Kararı ektedir.

Başvuru

MADDE 4 –(1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’te yer alan Kayıt Belgesi Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: 2019-1 Sayili Kayit Belgesi Tebligi-Danistay Karari.pdf