Asset Grup
Gümrük Antrepolarındaki eşya başkasına devredilebilir mi?
MVZ215073

Gümrük antrepolarında depolanan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 333. Maddesine istinaden satış suretiyle başkasına devredilebilir.

Ancak gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmemektedir.

Ayrıca eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin var olması halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi de yapılamamaktadır.

Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili tüm hukuki sorumluluklar devralana geçmektedir.

Devralınan eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi için belirlenen beş iş gününün başlangıç tarihi olarak satış faturasının düzenlenme tarihi esas alınmaktadır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, aşılan her gün için Gümrük Kanunun 241. inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmaktadır.

Özel antrepolarda bulunan eşyanın devredilebilmesi için, eşyanın devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve antrepodan çıkarılması gerekmektedir. Bu süre içinde eşyanın antrepodan çıkarılmaması halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve devralana ayrı ayrı olmak üzere, aşılan her gün için Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmaktadır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.