Asset Grup
Atık İthalatı Tebliğinde Değişiklik-2021-3
MVZ215110

2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ektedir.

---4004.00.00.00.19GTİP de yer alan maddelerin(Hurda Kauçuk) ithalatında, bu maddelerinvulkanizeedilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacaktır. Ancak, havaemisyonukonulu Çevre İzin Belgesi aranacaktır.

---Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmayacaktır. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esas olacaktır.

---6310.90.00.00.11GTİP de yer alan maddeleri, (Terzihanelerde veya hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde31.12.2021tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebileceklerdir.

---4004.00.00.00.19 GTİP, tebliğin ithali yasak diğer atıklar ile ilgili 2/B listesinden çıkartılmıştır
Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Atik Ithalati Tebliginde Degisiklik-2021-3.docx