Asset Grup
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği
MVZ215118

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlendiği ‘’ İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’’ ektedir.

Tebliğde İthalat işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemler olarak tanımlanmıştır.

İthalat işlemlerinde kendi adına işlem yapan ya da firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kullanıcıların, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecektir.

27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmış olup bu tebliğde geçen Ekonomi Bakanlığı ibareleri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Ithalat Islemlerinde Elektronik Basvuru Sistemi Tebligi.docx