Asset Grup
Dahilde İşleme Rejimi-İzin Süresi Dışında İhracat İşlemleri hakkında
MVZ215119

--Dâhilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın(Peşin ödenirse 130 TL) iki katı, izin verilen süresinin bitimini takiben iki ay içerisinde söz konusu işlemlere tabi tutulması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın dört katı para cezası uygulandığı,

--Bu kapsamda Tek Pencere Sisteminde Dâhilde İşleme İzni için verilen orijinal sürenin (ve bu süreyi müteakip varsa verilecek ek sürelerin) sonunda bir defaya mahsus olmak üzere, gümrük idaresince herhangi bir işleme gerek olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak 2 aylık ilave işlem süresi tanınmakta olduğu, 241 inci maddede öngörülen cezaların ödenmesi kaydıyla, bu ilave 2 aylık süre içerisinde izin kapsamında beyanname tescil edilmesine sistem tarafından izin verildiği, söz konusu 2 aylık sürenin bitimini müteakip beyanname tesciline izin verilmediği,

--İzin süre sonundan itibaren beyanname tescil edilmesine sistem tarafından otomatik olarak izin verilen 2 aylık sürenin, 2006-12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 21 ila 27 nci maddelerinde yer alan ek süreler ile karıştırılmaması gerektiği,

Konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ektedir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Dahilde Isleme Rejimi-Izin Suresi Disinda Ihracat Islemleri Hakkinda.docx