Asset Grup
Dâhilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri Hakkında
MVZ215311

Dâhilde İşleme İzni kapsamında yapılan ayniyet işlemleri ile ilgili 2017/17 sayılı genelgede değişiklik yapılmasına dair 2021/26 sayılı genelge ektedir.

-"I- Kullanılacak Kodlar" bölümünün sonuna "(Kod-8) Ayar raporu" ibaresi eklenmiştir.

- "II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler" bölümünün 5 inci maddesinde yer alan "ekspertiz raporu (Kod-5)" ifadesi "ayar raporu (Kod-8)" olarak değiştirilmiştir.

-"III-İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler" bölümünün ilk paragrafından sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Bununla birlikte, bir dahilde işleme izni kapsamında geçici olarak ithal edilecek eşyanın ithali esnasında uygulanacak ayniyet tedbirleri saklı kalmak üzere, ilgili izin kapsamında yapılacak ihracatlar da, üretim sürecinin (işlemlerin) aynı olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak ekspertiz raporunun düzenlenmesi ve düzenlenen bu ekspertiz raporunun yapılacak sonraki ihracatlar için, beyannamenin tescil edildiği tarihte ihracat beyannamesine eklenmesi mümkündür. "

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: 2017-17 Sayili Genelgede Degisiklik.pdf