Asset Grup
AB Üye Ülkelere Yapılacak Olan 150 Avro Altındaki E-Ticaret Gönderilerin KDV Tahsili Hk.
MVZ215328

Ticaret Bakanlığı bilgilendirmesine göre;

Avrupa Birliği düşük kıymet beyanı ve vergi kaybının önüne geçmek adına sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde KDV’nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini ve AB’de yerleşik şirketleri korumak amacıyla E-Ticarette KDV Paketi adı altında tüzük yayımlamıştır.

Belirtilen tüzük kapsamında 01.07.2021 tarihi itibariyle olan 22 Avro KDV istisnası kaldırılmış ve işletmeden tüketiciye satışlarda kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulduğu bildirilmektedir.

IOSS sistemine dahil edilebilecek eşya için iki temel kural bulunmaktadır:

· İşletmeden tüketiciye yapılan satışa konu, kıymeti 150 Avro’nun altında bir eşya olmalıdır.

· ÖTV’ye tabi olan eşya IOSS kapsamında beyan edilemez.

Bu sistemde, AB'ye sınır ötesi e-ticaret kapsamında ihracat yapmak isteyen tüm tedarikçi ve alışveriş platformlarının kendi temsilciliğini kurarak AB'ye üye bir ülkede KDV mükellefiyeti tesis etmesi veya kendisine AB'de yerleşik bir temsilci (EUestablished intermediary) ataması istenmektedir. Söz konusu sisteme kayıt olmak zorunlu değildir. Bu durumda, eşyanın gümrük vergileri eşyanın serbest dolaşıma girdiği AB gümrük idaresinde tahsil edilmeye devam edecektir.

IOSS sistemine kayıt olmanın avantajı nelerdir

Eşyanızın gümrük işlemleri eşyanın AB’ye giriş yaptığı ülkede tamamlanır. Tüketicinin yerleşik bulunduğu diğer bir AB ülkesine transit beyannamesi verilmesine ihtiyaç kalmamakta bu suretle gümrük formaliteleri ve maliyetler azalmaktadır.

Eşyanın gümrük beyanı, bu sistem için özel olarak oluşturulan basitleştirilmiş elektronik gümrük beyannamesi ile yapılabilmektedir. Eşyaya isabet eden gümrük vergileri alışveriş esnasında alıcıdan tahsil edilmekte ve ödenecek vergiler hususunda şeffaflık sağlanmaktadır.

IOSS Broşürü ektedir.
Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: IOSS Brosuru.pdf