Asset Grup
Menşe Şahadetnamesi İbrazı İçin Süre Uzatımı Açıklama Yazısı
MVZ215361

-05 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresinin “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiş olduğu, dolayısıyla 05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan eşyalar için menşe şahadetnamesi ibraz işlemlerinin 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiği,

-ABD ek mali yükümlülüğüne tabi olup, 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkûr maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler(İhracatçı Beyanı) ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerektiği,

Konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ektedir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Gumruk Yonetmeligi Gecici 16-3. ve 16-4. Maddesinin Uygulanmasi.pdf