Asset Grup
İnceleme Analiz Test Amaçlı Muaf Eşya İçin 2022-13 Genelge Yayın Tarihi Sonrası Yapılacak İşlemler Hakkında
MVZ225785

Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelgede gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörülmüştür.

Yükümlüsünce yapılan ön başvurunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyanın ilgili mevzuat hükmü kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma sokulması mümkün kılınmıştır.

-Faaliyet alanı inceleme, analiz veya test işlemleri olan firmaların rutin olarak, bozulabilir veya hemen analize tabi tutulması önem arz eden eşya ithal ettikleri, ancak ön başvuru süreci tamamlanana kadar eşyanın gümrükte beklediği ve eşyanın bozulabildiği,

-Başvuru sürecinde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesi amacıyla ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenleme üzerinde çalışıldığı,

-Bahsedilen sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya içinön başvuru yapılmaksızın işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli detayların yer aldığı,

Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ektedir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Inceleme Analiz Test Amacli Muaf Esya Icin 2022-13 Genelge Yayin Tarihi Sonrasi Yapilacak Islemler Hakkinda.docx