Asset Grup
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği
MVZ225872

2022/35 sayılı tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti Menşeili 4011.20.90, 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00GTİP’lerialtında sınıflandırılan “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı ürünlerin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

İlgili ürünlerin Çin Halk Cumhuriyeti menşeili olarak ithalinde hâlihazırda CIF bedelin %60’ı oranında antidamping vergi uygulaması devam etmektedir.

Resmi Gazete Linki Aşağıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221123-3.htm

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.