Asset Grup
Kayıt Belgesi Alım İşlemlerinde Güncelleme Duyurusu
MVZ236070


4202 tarife pozisyonda yer alan eşyaların kayıt belgesi alım işlemlerinde 20.03.2023 tarihinden itibaren güncelleme yapılacağı konulu İTKİB duyurusu aşağıdadır.