Asset Grup
Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)
MVZ237990


Havalimanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak tahsil edilmesi gereken ücret için serbest zamanlar ile ilgili aşağıdaki 2017/10 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırılması konulu genelge ektedir.

Dolayısıyla genelgenin;

1-) İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemez.

2-) İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınır. Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir bir ücret talep edilemez.

hükümleri uygulamadan kalkmış bulunmaktadır. İptal edilen genelge aşağıdadır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 21558579-010.06.01

Konu: HavalimanlarındaArdiye Ücretleri (Serbest Zaman)04.05.2017 / 24737914

Yürürlüktarihi: 05.05.2017

GENELGE

(2017/10)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden ve yapılan incelemelerden, havalimanlarında bulunan geçici depolama yeri ve antrepolarda alınan ardiye ücretleri arasında ciddi farklılıklar bulunduğu, ithalat ve ihracat süreçlerinde yaşanan gecikmelerden kaynaklı olarak bu ücretlerin dış ticaret erbabı için ciddi maliyetler oluşturduğu tespit edilmiştir.

İhracat ve ithalat yapan firmaların eşyasının havalimanı ve deniz limanına indirilmesini takiben ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman dilimini ifade eden serbest zaman uygulaması konusunda uluslararası uygulamalarda, 24 saatten 7 güne kadar kargo sahiplerine ücretsiz ardiye hizmeti verilebilmektedir.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yayınlanan "Havacılık Kargo Tarifesi" (TACT - The Air Cargo Tariff) belgesinde de bulunan serbest zaman, birçok ülkede en az 24 saatlik bir zaman olarak uygulanmaktadır.

Ancak Ülkemiz havalimanlarında serbest zaman uygulaması, ihracat eşyası için bulunabilmekle birlikte, aynı uygulamanın ithalat eşyası için geçerli olmadığı tespit edilmiştir.

Havalimanlarında tahsisli boşaltma ve tespit alanı bulunmaması ve eşyaların ayrıştırılacağı gerekçesi ile hava taşıma firmalarının kendi işlettikleri veya istedikleri başka gümrüklü depolara eşyayı koyması nedeniyle, firmalar yüksek ardiye ücretleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Havalimanlarında ithalatta serbest zaman uygulamasının olmamasından dolayı yüksek katma değerli ürün üreten özellikle savunma sanayi şirketlerinin ithal ettiği düşük maliyetli ara mamulleri için ödenen ardiye ücretleri, ürün bedelinin çok üstüne çıkabilmekte ve bu durum ise firmalara önemli maliyetler yüklemekte, Ülkemizin yurtdışında rekabet şansını düşürmektedir.

Bilindiği üzere, GümrükKanununun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır..." hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, söz konusu Kanunun verdiği yetkiye istinaden, dış ticaret erbabının ithalat süreçlerinde yaşanan maliyet artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla havalimanlarında geçici depolama yeri/antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak, eşyanın geçici depolama yeri/antrepoya alındığı saatten itibaren;

1-) İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin tamamlanması halinde, hangi ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edilemez.

2-) İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12 saatlik süre içerisinde, ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın alıcısına teslim edilmesi halinde, en fazla 200- TL ardiye ücreti alınır. Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma, ordino, terminal, elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir bir ücret talep edilemez.

İşbu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, her bir işlem bazında Gümrük Kanununun241. Maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bülent TÜFENKCİ

Bakan

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Havalimanlarinda Ardiye Ucretleri (Serbest Zaman).pdf