Asset Grup
Mısır'dan İthalatlarda Üretici Kaydı Uygulaması Duyurusu

Mısır’dan yapılacak ithalatlarda kayıt belgesi başvurularında ‘’üretici kaydı’’ uygulaması başlatılacağına dair İTKIB duyurusu aşağıda, başvuru formu ektedir.

Sayın yetkili,

Bilindiği üzere; 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamında, Tebliğ ekinde yer alan eşya listesi kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, Tebliğ’in 4. maddesinde yer alan “Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.” hükmü kapsamında 05/09/2017 tarihi itibariyle Mısır Menşeli kayıt belgesi başvurularında üretici kaydı uygulaması başlayacaktır.

Bu kapsamda, Mısır menşeli kayıt belgesi başvurularında aşağıda yer alan bilgi ve belgeler talep edilecek olup söz konusu bilgi ve belgelerin tam olarak sunulması gerekmektedir. Kayıt işlemi, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılacakincelemeyi müteakip Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile tamamlanacaktır.

Başvuru formu, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler ile başvuruda izlenecek yola ilişkin dokümanlar ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgileri rica olunur.

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Misir Ithalat Duyurusu--Ek.docx