Asset Grup
Kayıt Belgesi Alımı İle İlgili ITKIB Duyurusu

Kayıt belgesi alınabilmesi için ihracatçı kayıt formu ile birlikte ekteki bilgi ve belgelerindetalep edilebileceğine dair İTKİB duyurusu aşağıdadır.

ÖNEMLİ DUYURU
Sayın Yetkili/İlgili;

Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.

Diğer taraftan, ilgili tebliğin 4. maddesi‘’Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.’’hükmünü amirdir.

Bu bağlamda ülkemizce uygulanmakta olan ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin tespiti ve asgari düzeye indirilebilmesini teminen, kayıt belgesi düzenlenebilmesi için kayıt merkezlerine sunulacak olan ihracatçı kayıt formu ile birlikte aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgeler de kayıt belgesi başvurularında risk esası göz önünde bulundurularak İthalat Genel Müdürlüğü’nce talep edilebilecektir.

Bilgilerinize rica olunur.


Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Kayit Belgesi Alimi Ile Ilgili ITKIB Duyurusu.docx