Asset Grup
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF Konulu Genelge

Mevcut uygulamada, ithalat bedelinin yurt dışına transfer edildiğinin ispatı amacıyla kâğıt ortamda beyannameye eklenen Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin, bankalarca elektronik olarak Bakanlığın sistemine aktarılması, aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi, ayrıca vadeli ithalat işlemlerinde tahsil edilen KKDF nin BİLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanmasının sağlanmasına ilişkin 2017/20 sayılı genelge ektedir.

Söz konusu genelge uygulamaya geçmesi ile birlikte;

---İthalat bedelinin peşin transfer edildiğini tevsik eden, kâğıt ortamında beyanname ekine eklenen Transfer Bildirim Formları bankalar tarafından elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarılacaktır.
---"Peşin", "Akreditifli" veya "Vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat bedeli transferlerinde (söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan transferlerin tamamı genelge kapsamında “Peşin Transfer” olarak ifade edilmektedir) bankalardan 23 haneli Belge ID numarası alınacak ve Belge ID numaraları ithalat beyannamelerinde beyan edilecektir.

---Beyanname işlemlerinde Belge ID numarası kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda Transfer Bildirim Formu aranmayacaktır.

---İthalat bedeli transferine ilişkin bankalara verilen ödeme talimatlarında fatura veya proforma fatura bilgilerine zorunlu olarak yer verilmesi gerekecektir.

---İthalat beyannamelerinde birden fazla ödeme şekli beyan edilebilecektir.
---İthalat beyannamesinin her kaleminde ödeme şekli ayrı olarak beyan edilebilecektir.

Genelge kapsamında Transfer bildirim formu ve KKDF nin beyan şekli ile ilgili özet açıklama aşağıdadır.

1---Transfer Bildirim Formunun Beyanı

Transfer işleminin yapıldığı banka, ilgili transfer bilgisiniTek Pencere Sistemi (TPS)sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ileterek 23 haneli birTransfer Bildirim Formunumarası alacaktır. Banka, bu numarayı yükümlüye verecektir.(Madde C-1,2)

Bu belge, beyannameye 0887 kodu ve TBF (Transfer Bildirim Formu) adı ile eklenecektir. Bu belge, diğer TPS belgelerinde olduğu gibi kullanılacaktır.

Bu 23 haneli Transfer Bildirim Formu beyannameye eklendiğinde ayrıca kağıt ortamında Transfer Bildirim Formu aranmayacaktır.(Madde E-1)

Transfer bilgisini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemlerine iletecek altyapıyı henüz tamamlayamamış bankalar ile ilgili durum genelgeninG. Özellikli DurumlarveH. Çeşitli Hükümlermaddelerinde açıklanmıştır.

2---KKDF Tutarının Beyanı

Genelge ile beyannamede her kalem için ödeme şekli girilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Böylece peşin, vadeli, bedelsiz vb. kalemler tek bir beyannamede beyan edilebilecektir.(Madde Ç-2)

Aynı beyannamede hem peşin hem de vadeli kalemler olması durumunda KKDF tutarı,vadeli kalemlerin tutarı üzerinden hesaplanacak, ancak hesaplanan tutar beyannamedeki tüm kalemlere fatura oranına göre dağıtılarak beyan edilecektir. (Madde Ç-4)

Eşyanın KKDF'ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halindemuafiyet koduna KKDFM muafiyet kodu girilecek ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile sağlandığı beyannamenin 44no.luhanesine yazılacaktır.(Madde Ç-5)

Genelgenin devreye alınması veya ertelenmesi durumu ile ilgili açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Transfer Bildirim Formlarinin Elektronik Ortama Aktarilmasi-KKDF Konulu Genelge.pdf