Asset Grup
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmış olup aşağıdaki linktedir.

---4458 sayılı Gümrük Kanununun 4. Maddesinde yer alan ‘’bu kanuna’’ ibaresi ‘’Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve bunlara’’ şeklinde,’’ tüzük, kararname ve yönetmelik’’ ibaresi ‘’mevzuat’’şeklinde, Kanunda geçen ‘’Bakanlar Kurulu’’ ibareleri ‘’Cumhurbaşkanı’’ şeklinde değiştirilmiştir.

---3065 sayılı KDV Kanununun 17. Maddesinde geçen ‘’kanun’’ ibaresinden sonra gelmek üzere, ‘’Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle’’ ibaresi eklenmiş olup, Kanunda geçen ‘’Bakanlar Kurulu’’ ibareleri ‘’Cumhurbaşkanı’’şeklinde değiştirilmiştir.

---4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında kanun, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve diğer bazı kanunlarda geçen ‘’Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’’ ibareleri ‘’Cumhurbaşkanı’’ şeklinde değiştirilmiştir.

KHK/700 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.