Asset Grup
Nükleer İhracat Konrolü Yönetmeliği Hakkında

Nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendiği ‘’Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği’’ ektedir.

Yönetmelik ‘’Nükleer Transfer Uyarı Listesi’’ ile ‘’Nükleer Çift Kullanım Listesi’ ’nde yer alan, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyayı kapsamaktadır. Nükleer Düzenleme Kurumunu, ‘’Nükleer Transfer Uyarı Listesi’’ ile ‘’Nükleer Çift Kullanım Listesi’ ’ni Kurumun resmî internet sitesinde yayımlayacak, gerektiğinde güncelleyecektir.

13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten “Nükleer Transfer Uyarı Listesi” ve “Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi” ne İlişkin Tebliğ (TAEK/NGD: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Nukleer Ihracat Kontrolu Yonetmeligi.docx