Şubat Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Şubat Ayı Mevzuat Değişiklikleri

—–1-Geri gelen eşyada iade alınan KDV’nin faizi ile ilgili açıklamaların yer aldığı bir yazı yayımlanmıştır.
-İhraç edildikten sonra geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi halinde bu tutar üzerinden ayrıca faiz hesaplanmaması gerekmektedir.
-İmalatçı tarafından düzenlenen faturalarda hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından gümrük idaresine gecikme zammı ve faizi aranmaksızın ödenmesi mümkündür.
—–2-Beyanname tescil ve onay işlemlerinin sistem tarafından gerçekleştirilmesi, muayene ve diğer işlemlerin tek elden yürütülmesi konusundaki çalışmalar doğrultusunda, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde beyannamelerin onay işlemi kaldırılmıştır.
—–3-Damga vergisi, KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler içeren Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmıştır.
-9401, 9402, 9403 ve 9404 tarife pozisyonlarında yer alan bazı mobilyalar, yataklar, şilte vb. eşyaların ithalatında 30.04.2017 tarihine kadar KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.
-Klimalar, buzdolapları ve dondurucular, 8419 tarife pozisyonunda yer alan ısıtıcılar ve termosifonlar, çamaşır yıkama- kurutma makinaları, bulaşık makinaları, elektrik süpürgeleri, 8509 ve 8516 tarife pozisyonunda yer alan elektrikli ev aletleri, saç kurutma makinesi vb. eşyaların 30.04.2017 tarihine kadar ithalatlarında ÖTV oranı sıfır olarak uygulanacaktır.
-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde KDV oranı %1, ÖTV oranı sıfır olarak belirlenmiştir.
–Küspe vb. hayvan yemleri KDV oranı %1 olarak uygulanan eşyalar listesinden çıkartılmıştır
—–4-Transit ve Antrepo rejim beyanlarından sonra yapılacak muayene ve denetlemede, eşyanın belirgin bir şekilde farkı çıkması durumunda, hangi hallerde Gümrük kanununun 235 ve 236. maddelerine göre cezai işlem uygulanması gerektiği ile ilgili açıklama yazısı yayımlanmıştır.
-İlk giriş gümrüğünde verilen transit beyannamesine göre yapılan muayenede eşya cinsi uyumsuz olur ve ticaret politikası önlemleri ve vergiler açısında lehe durum olursa Gümrük Kanununun 235. Maddesine göre ceza,
–Antrepo beyannamesi verildikten sonra yapılan muayenede eşya cinsi farklı çıkarsa ve ticaret politikası önlemleri ve vergiler açısında lehe durum olursa Gümrük Kanununun 236. Maddesine göre ceza,
Uygulanacaktır.
—–5-Tarife cetvelinin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması açısından yol gösterici olarak tarife cetveli açıklama notlarına ilişkin tebliğ yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2656
—–6-Tır işlemlerine ilişkin 1 seri numaralı tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2660
—–7-KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 11 seri numaralı tebliğ yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2662
—–8-Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2663
—–9-Çin menşeli mal ithalatlarında korunma önlemlerine ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Uygulanacak Korunma Önlemlerinin uygulanmasına ne şekilde karar verileceği, Korunma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin soruşturmaların nasıl başlatılacağı ve buna benzer teknik konuları düzenlemekteydi.
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazetede İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği yürürlüğe girmişti.
08.06.2004 tarihinde İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği yürürlüğe girdiği günden bugüne değin 12.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile aynı alanı düzenlemekteydi. Her iki yönetmeliğin öngördüğü usul ve işlemler aynı anlama geliyordu. Yapılan düzenleme ile bu çelişik durum ortadan kaldırılmış olup, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Eşyaların ithalatında teknik olarak hiçbir değişiklik meydana gelmemiştir.
—-10-6406.10.90.10.00, 6406.10.90.90.00, 6406.90.30.00.00 GTİP lerde yer alan ayakkabı aksamlarının 01.09.2016 tarihinden önce yüklemesi yapılarak taşıma belgesi düzenlenmiş olanlarından, ithalat beyannameleri 17.10.2016 tarihine kadar tescil edilmiş olanlarında başlamış işlem uygulaması getirilmiştir. %20 olarak uygulanan İGV leri bu şartlarda%10 olarak uygulanacaktır.22.02.2017 tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat edilmesi halinde farka isabet eden vergiler geri alınabilecektir.
—-11-Çin menşeli 8311.20.00.00.00 GTİP de yer alan, adi metallerden içi doldurulmuş tellerin ithalatında anti-damping vergisi uygulanmasına devam edileceğine dair bir tebliğ yayımlanmıştır.
—-12-Dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tavan ücret belirlenmesi hakkında yazı yayımlanmıştır. Ücret dolu konteyner başına 60 TL yi geçemeyecektir.
—-13-2017 Yılı Gübre İthalatı Genel Uygulama Tebliği yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2687
—-14-Akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyaya uygulanacak gümrük işlemelerine ilişkin usul ve esaslarla ilgili tebliğ yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2689
Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup linktedir.
http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2691
—-15-Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam ve menşeli 5402.46 GTİP de yer alan poliesterden kısmen çekimli iplik(POY) ithalatında damping soruşturması başlatılmıştır.

2

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı