Tüfenkci: Güvensiz Ürünler Piyasadan Toplatılıyor

Tüfenkci: Güvensiz Ürünler Piyasadan Toplatılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 2012 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam tüketici şikayeti başvuru sayısı 446 hin 54 iken 2015 yılında başvuru sayısı 3 milyon 118 bin 842’ye ulaştı. 2015 yılında yapılan başvuruların yüzde 94’ü tüketicilerin lehine, yüzde 6’sı ise tüketicilerin aleyhine olacak şekilde sonuçlandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci. ambalaj ve etiket kontrolleriyle ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek denetlendiğini, güvensiz ürünlerin piyasadan hemen toplatıldığını ve ilgililere idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2012 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam tüketici şikayeti başvuru sayısının 446 bin 54 iken, 2015 yılında 3 milyon 118 bin 842’ye ulaştığını, geçen yılki başvuruların yüzde 94’ünün tüketici lehine, yüzde 6’sının aleyhine sonuçlandığını belirtti.
Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Tüfenkci, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin birçok alanı olduğu gibi tüketim alışkanlıklarını da dönüştürmeye başladığını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna önem ve öncelik vermeye hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden birinin tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılık olduğuna işaret eden Tüfenkci, tüketicilerin gelişmiş ülkelerde yaşayanlarla aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları için özendirilmelerine büyük önem verdiklerini ve çalışmaları bu anlayışla yürüttüklerini kaydetti.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 7 Kasım 2013’te yasalaşarak 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe girdiğini anımsatan Tüfenkci, bu kapsamda çıkarılması öngörülen 23 uygulama yönetmeliğinin tamamının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Kanunla tüketicilere dünya standartlarında koruma sağlayacak yasal zeminin hazırlandığını bildiren Tüfenkci, üretim kalitesinin ancak bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla yükseltilebileceğine dikkati çekti. Bu bağlamda tüketicilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti: “Tüketiciler, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima dikkate almalıdır. Tüketicinin korunmasına yönelik yürütmüş olduğumuz faaliyetler arasında, sorunları kaynağından çözmek amacıyla yapmış olduğumuz denetim faaliyetleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu denetimler ağırlıklı olarak iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, sözleşmelerde yer alan haksız şartlar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler, fiyat etiketi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu konularında yapılmaktadır.”

“Güvensiz Ürünler Piyasadan Derhal Toplatılıyor”
Tüfenkci, son yıllarda tüm sektörlere yönelik denetimlerin yoğunlaştığını, piyasa gözetimi ve denetimi konusuna özel bir önem verdiklerini belirtti.

Bakanlığının sorumluluğundaki tüketici ürünlerinin denetiminin ülke çapında ve yıl boyunca sürdürüldüğünü hatırlatan Tüfenkci, ambalaj ve etiket kontrolleriyle ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek denetlendiğini, güvensiz ürünlerin piyasadan hemen toplatıldığını ve ilgililere idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerine yapılan başvuruların her geçen gün arttığına işaret eden Tüfenkci, “2012 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam tüketici şikayeti başvuru sayısı 446 bin 54 iken 2015 yılında başvuru sayısı 3 milyon 118 bin 842’ye ulaştı. 2015 yılında yapılan başvuruların yüzde 94’ü tüketicilerin lehine, yüzde 6’sı ise tüketicilerin aleyhine olacak şekilde sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, ayrıca Bakanlığının bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu aracılığıyla televizyon, gazete, dergi, internet sitesi, afiş, açık hava gibi tüm yazılı ve görsel mecralarda yayınlanan reklamları denetlemek suretiyle tüketicilerin aldatılmasının önlendiğini belirtti. Tüketici bilincinin geliştirilmesi ve bu yönde hak arama alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşların teşviki için bu yıl 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri’nin yarın sahiplerini bulacağını da bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti: “Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans prensibi ve bilinçli tüketici, basiretli tacir anlayışı içinde devam eden tüm bu çalışmalarımız neticesinde tüketicinin korunması alanında bir farkındalık oluşturarak tüketicilerimizin bilinçlenmesini ve haklarını kolayca aramasını hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirterek, bütün tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası’nı kutluyorum.”

1