Zeybekci: ”2023 Hedefi İçin İhracat ve Üretim Atağına Kalkıyoruz”

Zeybekci: ”2023 Hedefi İçin İhracat ve Üretim Atağına Kalkıyoruz”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ‘’2023 hedeflerine ulaşmak için kısa vadeli önceliğimiz, var olan üretim ve ihracat kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak; ikinci ve uzun vadeli önceliğimiz, geleceği yakalamak adına ülkemiz için gerekli olan dönüşümü sağlayacak adımları bugünden atmak’’ dedi. Zeybekci, 3 konuya odaklanacaklarını belirterek bunları; 2023 ihracat hedefleri, devlet destekleri ve Turquality olarak sıraladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ‘’Bir sonuca ulaşmak istiyorsanız öncelikle hedef koymalı ve bir planlama yapmalısınız, Ekonomi Bakanlığı olarak 2023 yılında çalışmalarına başladığımız 2023 Türkiye İhracat Stratejimiz ile önümüze bir plan, bir hedef koyduk’’ dedi. 2023 yılı ihracat hedeflerinin iki temel prensibe dayandığını belirten Bakan Zeybekci ‘’Burada kısa vadede ilk önceliğimiz, var olan üretim ve ihracat kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak; ikinci ve uzun vadeli önceliğimiz, geleceği yakalamak adına ülkemiz için gerekli olan dönüşümü sağlayacak adımları bugünden atmak’’ dedi.

İhracatı Artıracak Çalışmalar

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünde dünyanın en büyük ekonomileri içinde yer almak amacıyla ülkemizin ilk ulusal eylem planı olan kamu-özel sektör işbirliği ile yürütülen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı öncülüğünde uygulanan politikalar ile ülkemiz ihracatını hem nice hem de nitel olarak artırmak ve geliştirmek yolunda çalışmalar yürütülüyor. Zeybekci ‘’Bu doğrultuda, 2023 yılı hedefleri ve gelecek beklentileri ile sektörel hedeflere paralel bir şekilde tasarlanan stratejimiz ile teknolojik dönüşümünü tamamlamış, lojistik ve mevzuat altyapısı güçlü, en yeni üretim teknolojilerine hakim, kaynaklarını öncelikle Ar-Ge ve İnovasyona yönlendiren, tüm dünyada tanınan ve tercih edilen marka ve tasarım değeri yüksek ürünler pazarlayan, uluslararası pazarda güçlü bir Türkiye yaratma hedefleniyor’’ diye konuştu.

Devlet Destekleri

Pazardaki etkinliğimizi korurken, hedef ve öncelikli pazarlarımız ile kültür coğrafyamıza büyük önem vereceğiz. Bunların yanı sıra küresel entegrasyona ayak uydurmaya devam ederek gerek ikili gerek çok taraflı anlaşmalar ile ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırma yönünde çalışacak, firmalarımızın yapacakları yatırımları teşvik edecek, girdi tedarikinde, ülke ve bölge bazlı bağımlılığı azaltma yönünde uğraş gösterecek, kaynaklardaki belirsizlikleri ve fiyat dalgalandırmalarının oluşturacağı riskleri gidermek ve gelecekte önem kazanacak ürünlerin ihtiyacını karşılamak için çözümler üreteceğiz.

Turquality Programı
Turquality, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişmelerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Markalı ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı söz konusu olduğunda, Bakanlık olarak yatırım-üretim-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik oluşturduğumuz teşvik sistematiğimiz içinde Turquality Programı ön plana çıkıyor.

1