Eylül Ayı Mevzuat Değişiklikleri

Eylül Ayı Mevzuat Değişiklikleri

1—–Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan belgelerde e-dönüşüm uygulamaları konulu sunum linktedir.

http://www.assetgrup.com.tr/uploads/Belgelerde_EDonusum.pdf

2—–01.11.2017 tarihinden itibaren ulusal transit işlemlerinde toplu ve götürü teminat kullanılamayacağından dolayı, 09.10.2017 tarihinden itibaren;

–Detaylı beyan(TRIM/TREX) uygulamasının kaldırılacağı,

–NCTS beyanlarında kıymet beyanı için ekran açılacağı,

–NCTS beyanlarında muayene tespit ekranı açılacağı,

Konularında ki açıklama yazısı yayımlanmış olup linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3335

3—–İthalat Rejim Kararı eki 3 sayılı listede yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesinde yapılan değişiklik ile,

–Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkelerin yer aldığı B sütunu bu listeden tamamen çıkartılmış,

–Bu listede yer alan Bolivya, Cape Verde, Moğolistan ve Paraguay Gelişme Yolundaki Ülkelerin yer aldığı A sütununa dahil edilmiştir.

Bu ülkelerden yapılacak olan ithalatlarda,16.09.2017 tarihinden önce taşıma belgesi düzenlenerek yüklemenin yapılmış olması ve 45 gün içerisinde ithalat beyannamesinin tescil edilmiş veya özet beyanın verilmiş olması hallerinde daha önceki karar hükümleri uygulanacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3345

 

4—–4202 tarife pozisyonunda yer alan sandıklar, valizler, evrak, el ve iş çantaları, cüzdanlar, kalem kutuları vb. mahfazaların ithalatında gözetim fiyatı uygulanması ile ilgili 2007/8 sayılı tebliğ 30.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu eşyaların ithalatında 30.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kayıt belgesi uygulaması başlatılmıştır. Ürünlerin ithalatında exporter regıstr form gerekmektedir

5—–8421.23.00.00.00 GTİP de yer alan Karayolu taşıtları-içten yanmalı motorlar için yağ filtreleri,

–8421.31.00.00.00 GTİP de yer alan içten yanmalı motorlar ve kompresörler için hava filtre elemanları,

–9613.90.00.00.11 GTİP de yer alan çakmaklar için plastik gaz hazneleri,

İthalatların da 2017/1 sayılı tebliğe göre TSE denetimi uygulaması başlatılmıştır.

Uygulama çakmak gaz haznelerinde 16.09.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, filtreler için 16.09.2017 tarihinden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girecektir.

ilgili tebliğ linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3347

 

6—–3920.51.00.00.00 GTİP de yer alan akrilik polimerlerinden poli(metil metakrilik)ten olan plastik plaka, levha, film, folyo ve şeritlerin ithalatında 6$ brüt kg olarak uygulanan gözetim fiyatı, kalınlığının 12 milimetreyi geçip geçmemesine göre 10$ brüt kg ve 6$ brüt kg olarak yeniden belirlenmiştir. İlgili tebliğ linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3348

7—–4819.90.90.90.00 tarife alt pozisyonunda yer alan kağıttan hijyenik hastane eşyaları vb. eşyaların kendi üretiminde girdi olarak kullanılacak şekilde ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı,

–8302.20 tarife alt pozisyonunda yer alan küçük tekerleklerin, sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı,

hakkında ilave gümrük vergisi kararında değişiklik yapılmasına dair karar yayınlanmış olup linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3349

 

8—–Düzenlenecek faturalarda saat 15.30 dan sonra belirlenen bir gün sonraki döviz kurunun değil, Resmi Gazetede yayımlanan döviz kurunun esas alınması gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3370

 

9—–Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk parası ile de yapılabileceği, ancak Serbest Bölgelerdeki diğer tüm ödemelerin Türk parası ile yapılması gerektiği ile ilgili 2017/10051 sayılı karar 01.10.2017 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren Serbest Bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk parası ile yapılabilecektir. İlgili karar linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3373

 

10—-2017/1 ve 2017/9 sayılı ürün güvenliği denetimi tebliğleri kapsamında başvuru, fiili denetim faaliyetleri, testler ile ilgili dikkat edilecek hususlar konulu TSE iç genelgesi linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3378

 

11—-9617 tarife pozisyonunda yer alan vakumlu şişeler, vakumlu kaplar ve bunların aksam parçalarının ithalatında 15$ brüt kg gözetim fiyat uygulaması başlatılmıştır. Uygulama 23.09.2017 tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3388

12—-Kabuklu ve kabuksuz kaju ithalatında gözetim fiyat uygulaması başlatılması, kabuklu ve kabuksuz badem ve ceviz ithalatlarında uygulanmakta olan gözetim fiyatlarının yükletilmesine dair tebliğ linktedir.

23.09.2017 tarihinden önce yüklemesi yapılarak taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyaların 45 gün içerisinde ithalat beyannamesinin tescil olması veya özet beyanının verilmiş olması halinde daha önceki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3393

 

13—-6001 ve 6005 tarife pozisyonunda yer alan kumaşların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelerden ithalatında menşe belgesinin mutlaka bulunması gerektiği ile ilgili yazı linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3395

 

14—-Irak’a yapılacak bazı ürünlerin ihracatlarında Irak Makamlarınca ek gümrük vergisi uygulanacağına dair sirküler linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3398

 

15—-Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmış olup linktedir.

–Eşyanın tercihli menşei fatura veya diğer herhangi bir ticari belge üzerine yapılacak fatura beyanı metni ile ispat edilecektir.

–Fatura beyanında ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının bulunması zorunludur.

–Fatura beyanı taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren 12 ay geçerli olacaktır.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=3402

 

16—-Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Eylül ayı dış ticaret veri bülteni linktedir.

http://www.gtb.gov.tr/data/59d1e4c41a79f56858fb2022/2017%20yılı%20eylül%20ayı%20veri%20bülteni.pdf

9

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı