OCAK AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

OCAK AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1—–Nihai bir gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2017 yılının 2. yarısında damping süresi dolacak olan ürünlere ilişkin tebliğ yayınlanmış olup linktedir.

 

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2581

 

2—–Demir borular, dizel motorlar, pompalar, elektrik motorları, elektrik enerjisi üretim grupları(jeneratörler) traktörler, vites kutuları ve taşıyıcı aksların ithalatında %5.8 ile %30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(linkteki tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

18.01.2017 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2585

3—–Menşe belgeleri ve ATR dolaşım belgelerinin sonradan kontrolünde, ihtilaflı bir durum olmadığı sürece idari para cezalarının teminata bağlanmaması gerektiği ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır.

http://www.lojiblog.com/mense-belgeleri-ve-atr-sonradan-kontrolde-teminat-hakkinda/

4—–Serbest Bölgelerden Türkiye’ye veya AB’ye ATR dolaşım belgesi eşliğinde eşya gönderilmesi durumunda ATR dolaşım belgesinin ilgili beyannamede mutlaka beyan edilmesi gerektiği, üretimde üçüncü ülke menşeli girdi kullanılması durumunda telafi edici verginin ödenmesi gerektiği ile ilgili bir yazı yayınlanmıştır.

 

5—–Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili 20016/21 sayılı genelgeye ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri çalışma bölgelerinin tamamında AN1, AN2, AN3, AN4 ve AN5 tespit işlemlerini yapabilirler” hükmü eklenmiştir.

 

6—–Kullanılmış eşya ithalatına ilişkin listenin Ek 1’inde yer alan listede bulunan eşyalardan birim CIF değer belirlenenlere ilişkin tek pencere sistemine girişlerde, istatistiki kıymet, miktar, brüt kg vb. bilgilerin beyanname ile uyumlu olması gerektiği, yatırım teşvik belgesi kapsamında olan ithalatlarda CIF kıymet yükseltme zorunluluğu bulunmadığına ilişkin bir açıklama yazısı yayınlanmıştır.

 

7—–2017 Yılında, CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği(ürün güvenliği ve denetimi 2017/9) eki listeye ilave edilen ürünler aşağıdaki linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2527

8—–Gümrük Yönetmeliğinde, Manifesto, varış bildirimi, deniz yolu genel bildirimi, boşaltma listesi, çıkış bildirimi işlemlerinin bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması, kimyagerlik tahlil işlemlerinin LARA programı üzerinden yürütülmesi, gümrük müşavir ve müşavir yardımcılığı sınavları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

9—-2016 Yılı ürün güvenliği ve denetimi ile ilgili tebliğlerin, kullanıcıya yapılan bildirimler bölümünde yer alan ‘’üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.’’ ibaresi ‘’üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.’’ şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla söz konusu bildirim ithalatçıya değil direkt olarak gümrük idaresine yapılacaktır.

10—-Tek taraflı kontrol sistemi kapsamında Kuzey Kore ve Belarus menşeli tekstil ürünlerine 2017 yılında uygulanacak kota miktarları hakkında tebliğ linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2531

11—-Parfümler, makyaj malzemeleri, diş macunları, traş müstahzarları, sabunlar, şampuanlar, deodorantlar, boyalar, cilalar, mumlar vb. eşyaların ithalatında genellikle %25 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatılmıştır.(33. ve 34. fasıllar)

AB, EFTA ve aramızda STA olan ülkeler menşeli eşyalar ilave gümrük vergisinden muaftır.(ekli tablonun alt kısmında muaf ülkeler sayılmaktadır.)

11.01.2017 tarihinden önce bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlerin 45 gün içerisinde beyannamesinin tescil edilmesi şartıyla ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2567

12—-İthalatında Azor boya kontrolü için numune alınabilecek ürünler listesine, 2016 yılı listesinde yer almayan bazı boyalar, plastik giyim eşyaları ve aksesuarları ilave edilmiştir.

13—-Antrepolarda gümrük memuru görevlendirme uygulamasına son verilmiştir. İlgili yazı linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2548

14—-Sınai Mülkiyet Kanunu 10.01.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanmış linktedir.

http://www.lojiblog.com/services/viewer.php?data=2558

2

İlgili içerikler

Gösterilecek içerik bulunamadı