Asset Grup
6310 GTİP de Yer Alan Eşyanın İthalatı Hakkında
MVZ236351


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 63.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve dokumaya elverişli maddelerden sicim, ip ve halattan kullanılmış eşya" ithaline ilişkin yazıları ektedir.

2023/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin aşağıdaki Geçici ikinci maddesi hükmü geçerli olduğu sürece bahse konu eşyanın ithali, İthalat Rejimi Kararı'nın 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde uygun görülmüştür.

Söz konusu hükme istinaden dış ticaret mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi gerekmektedir.

Bazı maddelerin ithalatına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2-(1) Ek-1'deki listede yer alan 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP'li maddeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2023 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: 6310 GTIP li Esyanin Ithalati Hakkinda.docx