Asset Grup
Deprem Bölgesinde Kullanılmak Üzere İthal Edilecek İş Makinaları Hakkında
MVZ237775


Deprem bölgesinde kullanılmak üzere ithal edilecek kullanılmış iş makinalarının, ilgili tebliğ eki listede belirtilen asgari gümrük kıymetine bakılmaksızın ithal edilebilmesine izin verilme uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

ESKİ--GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan bu Tebliğin Ek-1'inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü)15/9/2023tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkilidir.

13 Eylül 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32308

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

YENİ--KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2023/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-31/12/2022tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici 2ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.