Asset Grup
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik-20.04.2024
MVZ248610


Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ektedir.

---Yönetmeliğin Gümrük beyannamesi verilmesi ile ilgili 112. Maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenir.’’

---Yönetmeliğin ‘’Elleçleme işlemleri için başvuru’’ başlıklı 335. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

---Yönetmeliğin ‘’Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması’’ başlıklı 523. Ve ‘’Antrepolarda yapılacak değişiklikler’’ başlıklı 524. Maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

---Yönetmeliğin ‘’Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat ‘’ başlıklı 527. Maddesindeki tutarlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.—(20.04.2024 tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.)

(2) Antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminat aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

a)1.000 m²veya 2.000 m³'e kadar olanlar için 1.000.000 TL.—YENİ 3.000.000 TL

b) 1.000 m²'den sonraki her1.000 m²için 500.000 TL (1.000 m²'ninaltındaki artışlar 1.000 m²'ye tamamlanır). .—YENİ 1.000.000 TL

c) 2.000 m³'den sonraki her2.000 m³için 500.000 TL (2.000 m³'ün altındaki artışlar 2.000 m³'e tamamlanır). .—YENİ 1.000.000 TL

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL'yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmaz. .—YENİ 40.000.000 TL

---Yönetmeliğin ‘’Gümrük müşavirinin yükümlülükleri’’ başlıklı 563. Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.(20.04.2024 tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.)

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.”

---Yönetmeliğin ‘’Tahlile itiraz ve ikinci tahlil’’ başlıklı 588. Maddesindeki ikinci tahlil ücreti 885 TL den 1.330 TL ye çıkartılmıştır.

---Gümrük laboratuvarı tahlil ücretleri değiştirilirmiştir. Ücretlere yaklaşık %50 zam yapılmıştır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Gumruk Yonetmeliginde Degisiklik-20.04.2024.docx