Asset Grup
Sınıflandırma Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında-
MVZ248620


Aşağıdaki sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

20 Nisan 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32523

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 39)

MADDE 1-4/11/2011tarihli ve 28105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’ninekindeki tabloda yer alan “1212.99.70” KombineNomanklatürkodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ürün 'Kırmızı Çalı' olarak da bilinen rooibos bitkisinin (aspalathus linearis) kesilmiş, mayalanmış ve kurutulmuş yaprakları ve dal uçlarından oluşmaktadır.

Yeşilyapraklar ve dal uçları toplandıktan sonra 2ila5 mm arasında uzunluktaki parçalara bölünürler. Bu parçalar ezilir, mayalanır ve kurutulur.

Ürün daha çok demlenmiş içecek hazırlamak için kullanılır.

1212.99.70

Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. maddelerine ve 1212, 1212 99 ve 1212 99 70 pozisyonlarının lafzına dayanılarak belirlenmiştir.

Ürün temel olarak 1211 pozisyonu lafzında geçen (parfümeride, eczacılıkta, böcek öldürücü, mantar öldürücü veya benzer amaçlar için kullanılan bir tür … ) amaçlarla kullanılmadığından bu pozisyon haricinde bırakılmıştır.

Sonuç olarak ürün 1212 pozisyonunda; temel olarak insan tüketimi için kullanılan,Tarife Cetvelinin başka bir yerinde belirtilmeyen veyayer almayandiğer bitkisel ürün olarak sınıflandırılır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.