Asset Grup
Dâhilde İşleme İzinlerinde Haklı Sebebe Dayalı Olarak İkinci Defa Ek Süre Verilmeyeceği
MVZ248626


Dâhilde işleme izin belgesi sahibi firmalara olduğu gibi verilenDâhilde İşleme İzinlerinde de firmaların haklı sebebe dayalı olarak ikinci defa ek süre imkânından yararlandırılması mümkün bulunmadığı konulu İstanbul Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü duyurusu aşağıdadır.

2006/12 sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliğinin 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamında haklı sebep nedeniyle bir defa ek süre verilmiş izinlere ilgili firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde ikinci kez veya daha fazla sayıda ek süre verilip verilemeyeceği hususunda gümrük idarelerinde tereddüt yaşandığı ve bu konuda gümrüklerde farklı uygulamalara gidildiği anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 28.03.2024 tarihli 95297428 sayılı yazıda,haklı sebebe ilişkin ek süre imkânlarının, bu ek süre imkânlarının verilmesine mesnet teşkil eden hukuki ve ekonomik gerekçelerin bir sonucu olarak kullanılmaklatükenen nitelikte bir hak olduğu, dolayısıyla Dâhilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara, bahse konu ek süre hakkından müteaddit defa faydalanma olanağı tanınmasının belge bitim tarihini fiilen ortadan kaldıracağı mülahazasıyla haklı sebebe ilişkin ek süre imkânından yararlanan firmaya yine haklı sebepten ikinci kez ek süre imkânı tanınmasına izin verilmediği bildirilmiştir.

Bu itibarla, İhracat Genel Müdürlüğünün yukarıda yer verilen görüşleri çerçevesinde gümrük idarelerince verilenDâhilde İşleme İzinlerinde de firmaların haklı sebebe dayalı olarak ikinci defa ek süre imkânından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.