Asset Grup
Dahilde-Hariçte İşleme İzin Belgelerine Mücbir Sebep Ek Süre Onayı
MVZ248692


07/10/2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde yaşanan olaylar kapsamında ülkemizce İsrail'e yönelik olarak uygulanan ihracat ve ithalat işlemlerinin kısıtlanması kararı ile mezkûr durumla bağlantılı olarak Süveyş Kanalı'nda lojistik faaliyetlerinde yaşanan aksamalar sebebiyle ihracat taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerini teminen yürürlüğe konulan 06.05.2024 tarihli ve 96501366 sayılı Bakanlık Makam Onayına istinaden;

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine,

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine;

- 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dâhil) kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine,

- İhracat: 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dâhilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 01/01/2021 tarihi ile işbu Onay tarihi arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dâhilde işleme izin belgelerine;

Ek süre verilmesi konulu İhracat Genel Müdürlüğü yazısı ektedir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Dahilde-Haricte Isleme Izin Belgelerine Mucbir Sebep Ek Sure Onayi.pdf