Asset Grup
Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar-26.11.2017

Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması hakkında karar ektedir.

--YYS sahibi firmalar ile belirli bir dönemde belirli miktar ihracat yapan OKS belgesi sahibi imalatçı firmalar %1 ve %5 oranında, diğer OKS belgesi sahibi firmalar %10 oranında indirimli teminat uygulamasından faydalanabileceklerdir.

--Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar müeyyideli kapatma kararlarına karşı 1 ay içinde Bakanlığa(İhracat Genel Müdürlüğü)yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Dahilde işleme izni müeyyideli kapatma kararlarına karşı ise Gümrük Kanununun 242. maddesine istinaden itiraz edilebilecektir.

--Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile ilgili 22. maddeye ''Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılmasına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tespit edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi'' şeklinde bir ilave yapılmıştır.

--İkincil işlem görmüş ürünlere ait verginin yatırılmadığının tespiti halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için Gümrük Kanununun 238. maddesine istinaden cezai işlem uygulanacaktır.

--Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesindeYYS ve OKS belgesi sahibi firmalar ile Bakanlıkça belirlenecek kriterleri yerine getiren diğer firmalar için dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması adına tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapabilecektir.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2015 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Dahilde Isleme Rejim Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar-26.11.2017.pdf