Olduklarından Farklı Görünen Çakmakların Piyasaya Arzı Yasaklanmıştır

Olduklarından Farklı Görünen Çakmakların Piyasaya Arzı Yasaklanmıştır

Ekli tebliğde tanımı yapılan olduğundan farklı görünen çakmaklar, Tüketici ürünlerinin güvenlik risklerinin belirlenmesi ile ilgili tebliğ kapsamına alınarak piyasaya arzı yasaklanmıştır. Uygulama 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.

1