Asset Grup
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı
MVZ248713


Ekteki 2024/9 sayılı ‘’Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ’’ yürürlükten kaldırılmıştır.


15 Mayıs 2024 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32547

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/19)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-31/12/2023tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu e-posta bildirim tercihleriniz düzenli Mevzuat Bülteni almak üzere ayarlandığı için gönderilmiştir. Eğer mevzuat bildirimlerini almak istemiyorsanız lütfen linke tıklayarak optimus@assetgrup.com.tr e-psota adresine konusunda "unsubscribe" yazan boş bir mail atınız.

Telif Hakkı © 2003-2023 Asset Grup. Tüm hakları saklıdır.
Ek dosya: Tibbi Tani Kitlerinin Ithalatina Iliskin Teblig Yururlukten Kaldirildi.docx