TIR Karnelerinde Değişiklik

TIR Karnelerinde Değişiklik

Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği(IRU) tarafından Tır Karneleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 4, 6, 14 ve 20 yapraklı karneler yerine 01.07.2016 tarihinden itibaren 6 ve 14 yapraklı karneler kullanılacak olup, stoklar tükeninceye kadar eski karneler kullanılmaya devam edilecektir.

Yapılan değişikliklere göre;

TIR Karnesinin formatında yapılan değişiklikler ilişkin liste;
(01 Temmuz 2016’dan itibaren dağıtımına başlanacak)

 

  • Kapak Sayfası

Sayfanın üstünde yer alan IRU Logosu

– 3 farklı gri tonunda üst üste gelmiş 3 harf,

– IRU’nun İngilizce olarak “International Road Transport Union” şeklinde tek satırda açılımının yazılması,

TIR Karnesi’nin sağ alt kısmında

– 3 farklı gri tonunda üst üste gelmiş 3 harf,

4 ve 5 no.lu alanlarında

– 4 no.lu alanda yer alan açıklama 2 satır İngilizce, 2 satır Fransızca olacak şekilde toplam 4 satır,

– 5 no.lu alan İngilizce açıklama kısımında yer alan “secretary” kelimesinden sonra gelen metin satır başına kaydırılması,

– Hiçbir kelime değiştirilmemesi ve anlamlarının tamamıyla aynı kalması,

11 nolu alan için boşluk

– 6 ve 12 no.lu alanları içeren çerçevenin aşağısında daha fazla boşluk bırakılması,

– 12 no.lu alan metninin biraz daha aşağıya kaydırılması,

– 1 ve 12 no.lu alanları çevreleyen kutunun çizgilerinin inceltilmesi,

– Yukarıda belirtilen 3 unsurun 11 no.lu alana daha fazla boşluk sağlaması,

Sağ üst köşede bulunan daire,

– Daire çizgisinin inceltilmesi,

– Daire içindeki kabartmalı TIR aracı şeklinin kaldırılması,

– Daire küre ile birlikte levha içinde “TIR” ifadesinin sunulması,

– Dairenin iç kısmındaki grafikte açık kırmızı floresanlı mürekkep olması,

  • İç Sayfalar

 Sayfaların üst kısmında bulunan 3 no.lu alan;

– 3 gri tonunda yazılan yeni IRU logosu ve IRU’nun İngilizce uzun açılımının yazılması,

– Kırmızı TIR aracı şeklinin kaldırılması,

– Tutanak sayfasında yer alan 3 no.lu alanda ise IRU logosu IRU’nun İngilizce açılımının sol tarafında yer alması,

  • Arka Kapak Sayfası

– 3 farklı gri tonunda IRU logosunun eski logonun yerini alması,

– Yeni TIR Karnesi düzeninde UX 80500001 ve üzeri sayılar (sırasıyla) olacak olması,

  • Kağıt

 – TIR Karnesi’nde kullanılan kağıt ile ilgili olarak bir değişiklik yapılmamıştır.

– Her sayfada bulunan filigran (IRU yazısı vb.) kağıda entegreli güvenlik özellikleri de devam etmektedir.

0